Kroezen Infra werkt mee aan reductie CO2. 

Het productieproces binnen de branche waarin Kroezen Infra actief is wordt uitstoot van CO2 en fijnstof veroorzaakt. Dit als gevolg van de inzet van materieel, vervoersmiddelen en verbruik van elektriciteit en gas voor kantoren en verblijven op de werkvloer.

Om reductie te realiseren heeft Kroezen Infra allereerst gezorgd voor bewustwording bij haar werknemers en onderaannemers.

Doordat Kroezen Infra mee wil werken aan reductie CO2 footprint zijn er bij het kantoor al diverse maatregelen genomen om de uitstoot te reduceren. Hiervoor zijn doelstellingen geformuleerd. 

Ook heeft Kroezen Infra de zustermaatschappij Green Infra opgericht die zich bezig houd met verduurzaming door met name zon en wind energie.www.green-infra.nl

Om de genoemde doelstelling te behalen zijn door Kroezen Infra de volgende maatregelen al genomen:

Maatregelen ten behoeve van verbruik op kantoor:

Groene stroom inkopen met SMK Keurmerk.

Gebruik zonnepanelen geleverd en geinstalleerd door Green Infra.

Gebruik windwokkels en windturbine geleverd en geinstalleeerd door Green Infra.

Gebruik accuopslag geleverd en geinstalleerd door Green Infra

Gebruik van Off Grid LED verlichting rond de kantoren.

Gebruik aardwarmte.

Maatregelen ten behoeve van verbruik door materieel en vervoersmiddelen:

Bij noodzakelijke vervanging vervoersmiddelen met lagere uitstoot (milieulabel A en B) aanschaffen.

Vervoersbewegingen beperken door o.a. carpoolen.

Materieel voorzien van start-stop systemen zodat onnodig stationair draaien wordt voorkomen.

Instructiedagen het nieuwe draaien en Het nieuwe verzorgen voor medewerkers. Deze instructies hebben reeds plaatsgevonden.

Communicatie CO2 reductie

Om informatie en instructies naar haar medewerkers te realiseren zullen zij met regelmaat worden voorzien van tips om besparing op CO2 te behalen.