Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij Kroezen Infra hoog in het vaandel. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, dat doen we al jaren. Dit uit zich onder andere in de volgende zaken:

Werken met een sociale component

Kroezen Infra  steekt veel tijd en energie in het opleiden van mensen. Het gaat hierbij om zowel bijscholing, omscholing en eventueel re-integratie van mensen. Ook proberen wij zoveel mogelijk een  toepassing te vinden voor het Social Return On Investment, een instrument dat door veel overheden wordt ingezet om de werkgelegenheid te bevorderen. Daarom werken wij sinds 2021 nauw samen met Leerplein twente in Tubbergen om onze doelstellingen te halen. www.leerpleintwente.nl


Duurzaam werken

Bij Kroezen Infra wordt duurzaam gewerkt. Dit is terug te vinden in de keuze van toe te passen materialen, gebruik van materieel en hergebruik van materialen.Kroezen Infra probeert middels deze instrumenten een zo laag mogelijke CO2 uitstoot te realiseren bij de uitvoering van haar projecten.

Maatschappelijk betrokken

Kroezen Infra is betrokken bij wat er in samenleving gebeurt. Dit uit zich onder andere in bijdragen en sponsoring van diverse verenigingen en evenementen. De opbrengsten hiervan kunnen ten goede komen aan goede doelen, maar er ook voor zorgen dat evenementen voor inwoners doorgang kunnen vinden.Kroezen Infra ziet zich vanuit  dit oogpunt dan ook als  de stichting  een organisatie die zich inzet voor  projecten met maatschappelijke betrokkenheid.