Grondwerken

Ons grondwerk is zeer divers. Wij verzorgen onder meer ook het uitgraven van bouwkuipen en afvoeren van vrijkomende grond. Door de juiste inzet van ons materieel, kan elk project efficiënt worden gerealiseerd.

Onze diensten op gebied van grondwerk:

Het ontgraven, verzetten of ophogen van grond (bouwputten, funderingen, riolering)

Het bouw- en woonrijp maken van terreinen

Het nivelleren / egaliseren van terreinen en wegen

Het aanbrengen van funderingsmaterialen en verhardingen

Het leveren van zand en grond

Het afvoeren van grond

Het plaatsen van containers

Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op.